Now showing items 1-68 of 68

  ACCESSIBILITAT APLICADA - 340005 (4)
  ACCESSIBILITAT I INNOVACIÓ - 340002 (6)
  ACCIONAMENTS ELÈCTRICS - 340110 (8)
  AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL - 340120 (18)
  CÀLCUL AVANÇAT - 340026 (24)
  CENTRALS ELÈCTRIQUES I ENERGIES RENOVABLES - 340106 (2)
  CIÈNCIA DELS MATERIALS - 340040 (11)
  CIRCUITS ELÈCTRICS - 340103 (12)
  DISSENY DE MÀQUINES - 340055 (20)
  DISSENY DE MÀQUINES ASSISTIT PER ORDINADOR - 340207 (9)
  DISSENY I PROTOTIP DE MOTLLES I MATRIUS - 340273 (5)
  DISSENY I SIMULACIÓ ASSISTITS PER ORDINADOR - 340060 (4)
  ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 340124 (13)
  ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA - 340100 (3)
  ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA - 340125 (8)
  ELECTRÒNICA DIGITAL - 340123 (13)
  ELECTROTÈCNIA - 340121 (2)
  EMPRESA - 340028 (5)
  ENGINYERIA DE CONTROL - 340130 (10)
  ENGINYERIA DE FLUIDS - 340058 (11)
  ENGINYERIA TÈRMICA - 340056 (20)
  ENGINYERIA TÈRMICA I MECÀNICA DE FLUIDS - 340032 (8)
  EQUACIONS DIFERENCIALS - 340025 (31)
  ESTADÍSTICA - 340029 (18)
  ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS - 340057 (4)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA - 340024 (3)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA II - 340053 (8)
  FIABILITAT I INTEGRITAT DELS PRODUCTES INDUSTRIALS - 340202 (10)
  FÍSICA I - 340023 (42)
  FÍSICA II - 340027 (22)
  FONAMENTS D'AUTOMÀTICA - 340033 (31)
  FONAMENTS D'ENGINYERIA TÈRMICA - 340038 (12)
  FONAMENTS MATEMÀTICS - 340021 (30)
  GESTIÓ DE PROJECTES - 340037 (1)
  HABILITATS ACADÈMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE - 340282 (3)
  INFORMÀTICA - 340020 (37)
  INFORMÀTICA INDUSTRIAL - 340122 (21)
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BT, MT I AT - 340107 (2)
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL - 340105 (1)
  INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA - 340127 (16)
  INTERACCIÓ PERSONA-SISTEMA - 340263 (8)
  INTERNET - 340357 (16)
  LÍNIES ELÈCTRIQUES - 340101 (6)
  MÀQUINES ELÈCTRIQUES I - 340102 (2)
  MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES - 340208 (12)
  MATEMÀTIQUES PER AL DISSENY - 340070 (37)
  MATERIALS ESTRUCTURALS - 340052 (14)
  MATERIALS I PROCESSOS AVANÇATS DE FABRICACIÓ - 340201 (6)
  MECÀNICA DE FLUIDS - 340039 (11)
  MECÀNICA DE FLUIDS - 340041 (2)
  METODOLOGIA DEL DISSENY - 340082 (5)
  PRÀCTICA EN TERCERA LLENGUA - 340283 (1)
  PROCESSOS DE FABRICACIÓ - 340059 (3)
  QUÍMICA - 340022 (23)
  REGULACIÓ AUTOMÀTICA - 340104 (23)
  REGULACIÓ AUTOMÀTICA - 340129 (37)
  RESISTÈNCIA DELS MATERIALS I - 340054 (10)
  RESISTÈNCIA DELS MATERIALS II - 340051 (10)
  SISTEMES DIGITALS - 340126 (11)
  SISTEMES ELÈCTRICS - 340030 (10)
  SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA - 340109 (14)
  SISTEMES ELECTRÒNICS - 340035 (19)
  SISTEMES MECÀNICS - 340034 (33)
  SISTEMES ROBOTITZATS - 340128 (20)
  SOSTENIBILITAT - 340001 (6)
  SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT - 340003 (2)
  TÈCNIQUES D'ESCRIPTURA PER A L'ENGINYERIA - 340280 (2)
  TEORIA DE MÀQUINES - 340050 (11)