Now showing items 1-76 of 76

  ACCESSIBILITAT APLICADA - 340005 (7)
  ACCESSIBILITAT I INNOVACIÓ - 340002 (6)
  ACCIONAMENTS ELÈCTRICS - 340110 (11)
  AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL - 340120 (24)
  CÀLCUL AVANÇAT - 340026 (38)
  CÀLCUL D'ESTRUCTURES ASSISTIT PER ORDINADOR - 340669 (1)
  CENTRALS ELÈCTRIQUES I ENERGIES RENOVABLES - 340106 (3)
  CIÈNCIA DELS MATERIALS - 340040 (24)
  CIRCUITS ELÈCTRICS - 340103 (14)
  DISSENY DE MÀQUINES - 340055 (29)
  DISSENY DE MÀQUINES ASSISTIT PER ORDINADOR - 340207 (9)
  DISSENY I PROTOTIP DE MOTLLES I MATRIUS - 340273 (5)
  DISSENY I SIMULACIÓ ASSISTITS PER ORDINADOR - 340060 (4)
  ELECTRÒNICA ALS SISTEMES D'ENERGIES RENOVABLES - 340671 (4)
  ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 340124 (24)
  ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA - 340100 (9)
  ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA - 340125 (14)
  ELECTRÒNICA DIGITAL - 340123 (21)
  ELECTROTÈCNIA - 340121 (4)
  EMPRESA - 340028 (12)
  ENGINYERIA DE CONTROL - 340130 (20)
  ENGINYERIA DE FLUIDS - 340058 (17)
  ENGINYERIA TÈRMICA - 340056 (30)
  ENGINYERIA TÈRMICA I MECÀNICA DE FLUIDS - 340032 (8)
  EQUACIONS DIFERENCIALS - 340025 (39)
  ESTADÍSTICA - 340029 (28)
  ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS - 340057 (6)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA - 340024 (24)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA II - 340053 (17)
  FIABILITAT I INTEGRITAT DELS PRODUCTES INDUSTRIALS - 340202 (10)
  FÍSICA I - 340023 (69)
  FÍSICA II - 340027 (41)
  FONAMENTS D'AUTOMÀTICA - 340033 (46)
  FONAMENTS D'ENGINYERIA TÈRMICA - 340038 (22)
  FONAMENTS MATEMÀTICS - 340021 (45)
  FONTS I SISTEMES D'ENERGIES RENOVABLES - 340670 (1)
  GESTIÓ DE PROJECTES - 340037 (4)
  HABILITATS ACADÈMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE - 340282 (5)
  INFORMÀTICA - 340020 (54)
  INFORMÀTICA INDUSTRIAL - 340122 (35)
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BT, MT I AT - 340107 (5)
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL - 340105 (1)
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - 340668 (1)
  INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA - 340127 (22)
  INTERACCIÓ PERSONA-SISTEMA - 340263 (10)
  INTERNET - 340357 (19)
  LÍNIES ELÈCTRIQUES - 340101 (10)
  MÀQUINES ELÈCTRIQUES I - 340102 (5)
  MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES - 340208 (15)
  MATEMÀTIQUES PER AL DISSENY - 340070 (37)
  MATERIALS ESTRUCTURALS - 340052 (21)
  MATERIALS I PROCESSOS AVANÇATS DE FABRICACIÓ - 340201 (6)
  MECÀNICA DE FLUIDS - 340039 (17)
  MECÀNICA DE FLUIDS - 340041 (2)
  METODOLOGIA DEL DISSENY - 340082 (6)
  MOTORS I MOBILITAT ELÈCTRICA - 340673 (1)
  OPERACIÓ I PROGRAMACIÓ DE CENTRES DE MECANITZAT - 340667 (4)
  PRÀCTICA EN TERCERA LLENGUA - 340283 (3)
  PROCESSOS DE FABRICACIÓ - 340059 (4)
  QUÍMICA - 340022 (23)
  REGULACIÓ AUTOMÀTICA - 340104 (44)
  REGULACIÓ AUTOMÀTICA - 340129 (45)
  RESISTÈNCIA DELS MATERIALS I - 340054 (20)
  RESISTÈNCIA DELS MATERIALS II - 340051 (20)
  SISTEMES DIGITALS - 340126 (22)
  SISTEMES ELÈCTRICS - 340030 (13)
  SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA - 340109 (18)
  SISTEMES ELECTRÒNICS - 340035 (29)
  SISTEMES MECÀNICS - 340034 (41)
  SISTEMES ROBOTITZATS - 340128 (29)
  SOSTENIBILITAT - 340001 (6)
  SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT - 340003 (2)
  TÈCNIQUES D'ESCRIPTURA PER A L'ENGINYERIA - 340280 (6)
  TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS - 340281 (3)
  TEORIA DE MÀQUINES - 340050 (23)
  VEHICLES ELÈCTRICS I HÍBRIDS - 340221 (2)