Now showing items 1-36 of 36

  ACCESSIBILITAT APLICADA - 340005 (7)
  ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 340382 (26)
  AMPLIACIÓ A L'ENGINYERIA DEL PROGRAMARI - 340379 (15)
  ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 340378 (16)
  DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MÒBILS - 340453 (1)
  DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES - 340457 (8)
  ECONOMIA, ÈTICA I SOCIETAT - 340381 (8)
  EMPRESA - 340355 (12)
  ESTADÍSTICA - 340354 (25)
  ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I - 340372 (22)
  ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II - 340375 (19)
  ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓ - 340374 (22)
  FÍSICA - 340367 (39)
  FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ - 340368 (33)
  FONAMENTS MATEMÀTICS - 340366 (30)
  GESTIÓ D'EMPRESES TIC - 340385 (2)
  HABILITATS ACADÈMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE - 340282 (5)
  INTERACCIÓ I DISSENY D'INTERFÍCIES - 340454 (13)
  INTERACCIÓ PERSONA-SISTEMA - 340263 (9)
  INTERNET - 340357 (17)
  INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA DEL PROGRAMARI - 340376 (30)
  INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS - 340369 (22)
  LÒGICA I ÀLGEBRA - 340373 (29)
  MATEMÀTICA DISCRETA - 340370 (48)
  MINERIA DE DADES - 340458 (3)
  PARAL·LELISME I CONCURRÈNCIA - 340384 (15)
  PRÀCTICA EN TERCERA LLENGUA - 340283 (2)
  PROGRAMACIÓ I - 340371 (32)
  PROJECTE DE PROGRAMACIÓ - 340380 (27)
  RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 340455 (18)
  SISTEMES OPERATIUS - 340377 (17)
  SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA - 340383 (5)
  TÈCNIQUES D'ESCRIPTURA PER A L'ENGINYERIA - 340280 (4)
  TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS - 340281 (1)
  XARXES DE COMPUTADORS - 340356 (17)
  XARXES MULTIMÈDIA - 340360 (8)