Now showing items 1-47 of 47

ACCESSIBILITAT APLICADA - 340005 (4)
ACCESSIBILITAT I INNOVACIÓ - 340002 (6)
CÀLCUL AVANÇAT - 340026 (24)
CIÈNCIA DELS MATERIALS - 340097 (22)
DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 340078 (1)
DISSENY BÀSIC - 340079 (5)
DISSENY DE MÀQUINES ASSISTIT PER ORDINADOR - 340207 (9)
DISSENY DE MECANISMES - 340083 (22)
DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES - 340457 (7)
DISSENY I PRODUCTE - 340081 (2)
DISSENY I PROTOTIP DE MOTLLES I MATRIUS - 340273 (5)
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS - 340077 (6)
EMPRESA - 340028 (5)
ENGINYERIA TÈRMICA - 340056 (18)
ENGINYERIA TÈRMICA I MECÀNICA DE FLUIDS - 340032 (8)
EQUACIONS DIFERENCIALS - 340025 (31)
ESTADÍSTICA - 340029 (18)
EXPRESSIÓ GRÀFICA - 340024 (3)
FIABILITAT I INTEGRITAT DELS PRODUCTES INDUSTRIALS - 340202 (10)
FÍSICA I - 340023 (42)
FÍSICA II - 340027 (22)
FONAMENTS D'AUTOMÀTICA - 340033 (31)
FONAMENTS D'ENGINYERIA TÈRMICA - 340038 (12)
FONAMENTS MATEMÀTICS - 340021 (30)
GESTIÓ DE PROJECTES - 340037 (1)
HABILITATS ACADÈMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE - 340282 (3)
INFORMÀTICA - 340020 (37)
INTERACCIÓ PERSONA-SISTEMA - 340263 (8)
MAQUETACIÓ I PROTOTIPATGE - 340086 (2)
MATEMÀTIQUES PER AL DISSENY - 340070 (37)
MATERIALS ESTRUCTURALS - 340052 (14)
MATERIALS I PROCESSOS AVANÇATS DE FABRICACIÓ - 340201 (6)
MECÀNICA - 340073 (33)
METODOLOGIA DEL DISSENY - 340082 (5)
PRÀCTICA EN TERCERA LLENGUA - 340283 (1)
PROCESSOS DE FABRICACIÓ - 340095 (5)
QUÍMICA - 340022 (23)
RESISTÈNCIA DELS MATERIALS I - 340054 (10)
RESISTÈNCIA DELS MATERIALS II - 340051 (10)
SELECCIÓ DE MATERIALS EN EL DISSENY INDUSTRIAL - 340271 (2)
SISTEMES ELÈCTRICS - 340030 (10)
SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA - 340109 (1)
SISTEMES ELECTRÒNICS - 340035 (17)
SISTEMES ELECTRÒNICS PEL DISSENY - 340098 (9)
SOSTENIBILITAT - 340001 (6)
SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT - 340003 (2)
TÈCNIQUES D'ESCRIPTURA PER A L'ENGINYERIA - 340280 (2)