Now showing items 13-24 of 36187

  • EQUACIONS EN DERIVADES PARCIALS | Parcial 2Q 

   Cabré Vilagut, Xavier; Mas Blesa, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-03-18)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • FÍSICA | Parcial 2Q 

   Sánchez Umbría, Juan; Meseguer Serrano, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-03-19)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • MATEMÀTICA DISCRETA (Examen parcial, 2n quadrimestre) 

   Rué Perna, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-03-18)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • AERODINÀMICA (Examen parcial, 2n quadrimestre) 

   Rojas Gregorio, José Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-04-04)
   Exam
   Restricted access - author's decision
  • ENGINYERIA DE RF (Examen parcial, 2n quadrimestre) 

   González Arbesú, José María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-04-03)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • SISTEMES OPERATIUS (Examen parcial, 2n quadrimestre) 

   Barrado Muxí, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-04-08)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • Examen Final 

   Unknown author (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-14)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • Examen Final - Laboratori 

   Unknown author (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-14)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • Examen Final 

   Unknown author (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-14)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • Examen Final 

   Unknown author (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-19)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • Examen Final 

   Unknown author (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-19)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • Examen Final 

   Unknown author (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-19)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community