Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió de la prof. Eulàlia Griful Ponsati com a directora de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), escola que a partir del curs acadèmic 2015-2016 s'integra amb l'EET per tal de formar l'actual ESEIAAT.

L'acte de nomenament es va realitzar el dia 15 de juny de 2010 a l'ETSEIAT. Amb tot, la prof. Eulàlia Griful va ocupar el càrrec en dos períodes consecutius (2007-2010 i 2010-2013), sent rellevada pel prof. Miguel Mudarra López.

Recent Submissions