Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del prof. Antoni Olivé Ramon com a director del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI) celebrada el dia 16 de junt de 2010, càrrec que va ocupar fins l'any 2013.

Recent Submissions