El departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI) és interdisciplinari, agrupant la disciplina de la ciència, gestió i enginyeria dels serveis (Service Science, Management and Engineering, SSME) i les disciplines informàtiques dels sistemes d'informació i tecnologia de la informació. El departament posa l'èmfasi en la part que és comuna a aquestes disciplines.

El departament fou creat el dia 26 de novembre del 2009, sent actualment un dels dos departaments més joves de la nostra universitat. El departament es va formar a partir del grup de sistemes d'informació de la UPC, amb l'encàrrec de generar les iniciatives docents, de recerca i de transferència tecnològica necessàries per incorporar per la via dels sistemes d'informació la SSME a la UPC. D'aquesta manera, està integrat per uns 30 professors i uns 10 becaris, i compta amb el suport del personal administratiu i tècnics informàtics de la Unitat de Gestió dels Departaments LSI-ESSI.

El departament participa en la docència de l'Enginyeria Infomàtica i del Grau d'Enginyeria Informàtica de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB).També participa en la docència del Màster de Tecnologies de la Informació de la FIB i en el Màster i programa de Doctorat de Computació del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Així doncs, les línies de recerca actuals del departament són les corresponents als dos grups de recerca de la UPC anomenats GESSI (Grup d'Enginyeria del Software i dels Serveis) i MPI (Modelització i Processament d'Informació).

Amb tot, la disciplina de la SSME és molt jove i la seva relació amb els sistemes d'informació obre un ventall de possibilitats de recerca i de docència que encara no estan prou ben explorats. En aquesta línia, el departament organitza un seminari amb l'objectiu de promoure l'estudi i el debat dels temes de caràcter científic, tècnic, docent o social del seu camp científic d'actuació.

Sub-communities within this community

Recent Submissions