Now showing items 1-12 of 168

  • Study of control systems using complex-variable representations 

   Sanjuan Sánchez, Amanda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Utah
   La representació complexa dels sistemes emergeix com una eina que simplifica l'estudi i el disseny de controladors per a sistemes MIMO (amb diverses entrades i diverses sortides), convertint-los en sistemes amb la meitat ...
  • High frequency trading via transformer deep neural networks 

   Dominguez Camara, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
   El Processament de Llenguatges Naturals es va revolucionar amb la introducció del “Transformer”, tal i com es pot veure amb l’impacte de Chat-GPT. D’altra banda, la Negociació d’Alta Freqüència és un tipus de negociació ...
  • Quantifying the sense of presence in virtual reality using physiological data 

   De Vidal i Flores, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
   Les mesures fisiològiques de l'experiència de joc (PX) durant el joc han anat incrementant en popularitat en les comunitats de recerca sobre jocs. La sensació de presència, que es refereix a la impressió psicològica d'estar ...
  • Autonomous exploration of hierarchical scene graphs 

   Batlle Casellas, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Technische Universiteit Delft
   L'exploració robòtica autònoma és un camp de recerca actiu, on els mètodes de percepció robòtica hi abunden. Els mètodes basats en grafs, en particular, són una manera de representar l'entorn de forma eficient, i ofereixen ...
  • Accelerating zero knowledge proofs 

   Pujol Ventosa, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology / Massachusetts Institute of Technology
   Les proves de coneixement zero són una eina criptogràfica altament prometedora que permet demostrar que un predicat és correcte sense revelar informació addicional sobre aquest. Aquestes tipus de proves són útils en ...
  • Maximizing nash social welfare in online settings 

   Moreno Martínez, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Maryland
   En aquest treball considerem el problema online d’assignar un conjunt de T béns indivisibles a un conjunt de n agents, amb l’objectiu de maximitzar el Nash Social Welfare (NSW) equilibrant tant l’equitat como l’eficiència. ...
  • Data-driven identification of optimal substitutions in soccer 

   Hernanz i Ibáñez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Katholieke Universiteit te Leuven
   L'anàlisi basada en dades del futbol és un camp en auge, i els clubs dediquen cada vegada més recursos a obtenir un avantatge competitiu mitjançant tècniques basades en dades. Les substitucions són la principal eina de la ...
  • Bernstein–Sato theory for determinantal ideals in positive characteristic 

   López Sancha, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Utah
   Sigui R un anell de polinomis sobre un cos k. Una varietat algebraica sobre k és un conjunt de punts on s'anul·len alguns polinomis de R. Amb la finalitat d'estudiar aquestes varietats i les seves singularitats, una pràctica ...
  • Hardware support for fine-grained parallelism and simultaneous multithreading in RISC-V 

   Recort Bascuas, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
   El processadors moderns han d’explotar tots els nivells de paral·lelisme disponibles per a aconseguir el màxim rendiment i ús dels recursos hardware. Aquest projecte es centra en les arquitectures multifil, que executen ...
  • Locality analysis and its hardware implications for graph pattern mining 

   Arduengo García, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
   En aquest treball hem abordat l'acceleració d'aplicacions GPM des de la perspectiva oferta per l'arquitectura NDP. Hem desenvolupat una nova eina de simulació, basada en la integració de dos coneguts simuladors: ZSim (per ...
  • Optical 3D-printed devices and an optical quantum walk 

   De Miguel Comella, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
   El camp de la fotònica està avançant a grans passes, amb la promesa de noves tecnologies que podrien ser implementades en dispositius que usem en el dia a dia. Perquè això sigui una realitat, es necessiten desenvolupar ...
  • Properties of triangular partitions and their generalizations 

   Galván Pérez-Ilzarbe, Alejandro Basilio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Dartmouth College
   Una partició entera es diu triangular si el seu diagrama de Ferrers es pot separar del seu complement amb una línia recta. Aquest treball es basa en alguns desenvolupaments recents sobre el tema per obtenir nous resultats ...