El Centre de Formació Interdisciplinària Superior és un centre d’excel·lència de la UPC la formació interdisciplinària del qual inclou una o més de les titulacions de grau que conforma l’oferta de la UPC.

Degrees

Recent Submissions

 • A deep learning approach to portfolio optimization 

  Cartanyà Caro, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
  Des del desenvolupament de la teoria moderna de carteres de Markowitz l'any 1952, s'han dut a terme numerosos avenços per a millorar-ne les tècniques originals, fins al punt que la recerca actual en aquest àmbit es centra ...
 • LIMO-Velo: A real-time, robust, centimeter-accurate estimator for vehicle localization and mapping under racing velocities 

  Huguet Segarra, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology / BCN eMOTORSPORT
  Treballs recents sobre localització de vehicles i mapeig dels seus entorns es desenvolupen per a dispositius portàtils o robots terrestres que assumeixen moviments lents i suaus. Contràriament als entorns de curses d’alta ...
 • Predictive classification of orders for on-demand last-mile grocery delivery with autonomous robots 

  Criach i García, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Technische Universiteit Delft
  Avui en dia, la gent desitja un repartiment ràpid de les seves comandes. Aleshores, per tal de disminuir el temps d'espera entre la comanda i l'entrega, les rutes d'entrega s'han de planejar sota demanda, i no pel següent ...
 • Study of roots of the Bernstein-Sato polynomial of plane curves 

  Gómez López, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Katholieke Universiteit te Leuven
  En aquest projecte estudiem les arrels del polinomi de Bernstein-Sato en el cas de singularitats de corbes planes. Les arrels del polinomi de Bernstein-Sato estan relacionades amb els pols de la funció zeta complexa a ...
 • Estimation of a linear-nonlinear-poisson neural encoding model for motor brain-iachine interfaces 

  Cavallé Salvadó, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
  En els últims anys, la demanda de pròtesis que substitueixin extremitats no funcionals en els éssers humans ha augmentat considerablement. Per controlar-les amb l'activitat neuronal del cervell, alguns estudis sobre ...
 • Using classical control theory for node buffer control of delay tolerant networks 

  Martínez de Tejada Núñez, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els satèl·lits no tenen un comportament autònom pel que fa a l'adquisició i transmissió de dades. En un entorn proper a la Terra amb pocs dispositius i connectivitat fiable, això no suposa una limitació pel que poden ser ...
 • Nuclear magnetic resonance imaging using scalable NMR spectrometers based on permanent magnets 

  Marrugat Arnal, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Harvard University
  L'estat de l'art dels aparells d'imatge per ressonància magnètica (IRM) es compon majoritàriament d'aparells basats en imants superconductors, que fan que aquests sistemes siguin especialment cars. En conseqüència, part ...
 • Gaussian Process applied to modeling the dynamics of a deformable material 

  Xu Zheng, Ce (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquesta tesi, establirem la base teòrica d'alguns algoritmes de reducció de la dimensionalitat com el GPLVM i la seva aplicació a la reproducció d'una sèrie temporal d'observables amb el GPDM i la seva generalització ...
 • Dicke superradiance in atomic arrays: impact of dimensionality 

  Sierra Garzo, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Columbia University
  Els efectes colectius són un àmbit de creixent interès en l'estudi de les interaccions llum-matèria a nivell quàntic. Aquest treball es centra en un d'aquests efectes conegut com la superradiància de Dicke, en la qual un ...
 • The role of ideal class groups in different branches of algebraic number theory 

  Navarro Travesset, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   McGill University
  En aquesta tesi introduïm la teoria de cossos de classes i en presentem els teoremes principals: el Teorema de Reciprocitat d’Artin, el Teorema del Conductor, i el Teorema d’Existència. Aplicar el Teorema d’Existència al ...
 • Development of a parametric TAGE branch prediction unit for a RISC-V core 

  Torregrosa Ortego, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Semidynamics Technology
  La predicció de salts és un component essencial de qualsevol processador modern. A mesura que els pipelines creixen, la penalizació per mispredict es veu incrementada, i evitar-la és clau per a obtenir un bon rendiment. En ...
 • Interaction between multicomponent lipid vesicle membranes 

  Montoliu Losada, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Harvard University
  Les vesícules lipídiques o liposomes serveixen com a un model simple per estudiar propietats bàsiques de membranes cel·lulars més complexes. En aquest projecte, produïm liposomes mitjançant dues metodologies diferents amb ...

View more