El Centre de Formació Interdisciplinària Superior és un centre d’excel·lència de la UPC la formació interdisciplinària del qual inclou una o més de les titulacions de grau que conforma l’oferta de la UPC.

Degrees

Recent Submissions

 • Interaction between multicomponent lipid vesicle membranes 

  Montoliu Losada, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Harvard University
  Les vesícules lipídiques o liposomes serveixen com a un model simple per estudiar propietats bàsiques de membranes cel·lulars més complexes. En aquest projecte, produïm liposomes mitjançant dues metodologies diferents amb ...
 • Modelling and optimization of THz photoconductive antennas 

  Mas Mendoza, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball, tenim com a objectiu estudiar els processos d’emissió i detecció de THz que es produeixen als substrats fotoconductors. Aquests estan alimentats òpticament per polsos làsers ultracurts o per senyals làser ...
 • Phase estimation based on quantum correlation beyond entanglement 

  Cordero Boronat, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Les correlacions entre estats quàntics juguen un paper fonamental en moltes aplicacions de la tecnologia quàntica. Hi ha estats quàntics que tenen avantatges en diferents protocols, com l'estimació d'un paràmetre. Tot això, ...
 • Segmentation of lung nodules using convolutional neural networks 

  López Guitart, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Toronto
  La segmentació de nòduls pulmonars en imatges de TC té un paper important en l'anàlisi radiòmica de càncers de pulmó. Tanmateix, llur perfilat manual és un procés lent que requereix la participació d'experts, i només hi ...
 • Cross-modal co-attention mechanism applied to prognostic modeling in head and neck cancer 

  Anglada Rotger, David (Universitat Politècnica de Catalunya / University Health Network of Toronto, 2021-07-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University Health Network of Toronto
  El càncer és un dels problemes més importants de la medicina actual i ser capaç de realitzar un pronòstic acurat individualitzat per a cada pacient és clau en aquesta malaltia tant complexa, per poder aplicar posteriorment ...
 • String method for the study of nucleation events in multicomponent liquid mixtures 

  Bataller i Umbert, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Princeton University
  La nucleació és un procés molt comú pel qual la separació de fases es dóna en sistemes líquids multicomponents. Els models de camps de fase són habitualment emprats per estudiar la separació de fases, però són insuficients ...
 • Neuronal oscillations level sets for activity constancy: from single neurons to networks 

  Villanueva Benito, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els patrons oscil·latoris neuronals poden estar caracteritzats per un cert nombre d'atributs com la freqüència, l'amplitud, el cicle de treball, els temps característics de transició entre fases silencioses i actives, i ...
 • Simulation of a phase-grating Moiré Interferometer for light and matter waves and its application to precision measurements 

  Serrat i Guevara, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Waterloo
  La mecànica quàntica descriu el comportament de la matèria mitjançant una funció d'ona. Aquesta descripció permet que les partícules quàntiques presentin efectes d'interferència i difracció de manera similar a altres ones. ...
 • A simulation case study of optimal power flow using robust optimization versus CVaR 

  De Juan Vela, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball examinem una problemàtica creada per la gran introducció d’energies renovables a les xarxes elèctriques. Una limitació de les energies renovables és la seva incertesa i intermitència. Abordarem ...
 • Thermal, structural and optical analysis of a generic CubeSAT 

  Lanchares Sanchez, Ernesto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Cornell University
  En aquest projecte, realitzem una anàlisi tèrmica d'un satèl·lit 1U CubeSat la missió del qual és la fotografia de la Terra. Proposem una geometria 3D separada per al CubeSat i les lents de la càmera usada per a fotografiar ...
 • Developing an electrophysiological model of the pig atria 

  Peris Yagüe, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization
  Els models matemàtics detallats juguen un paper fonamental en l'estudi de les malalties cardíaques. En aquest projecte, desenvolupo el primer model matemàtic complet del teixit auricular de porc. Per assolir-ho, faig servir ...
 • Galois theory for schemes 

  Velasco Falguera, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Concordia University
  En aquest treball presentem la construcció del grup fonamental étale per esquemes connexos. Usant el formalisme de Categories de Galois, demostrem que, donat un esquema connex X, existeix un grup profinit (el grup fonamental ...

View more