El Centre de Formació Interdisciplinària Superior és un centre d’excel·lència de la UPC la formació interdisciplinària del qual inclou una o més de les titulacions de grau que conforma l’oferta de la UPC.

Degrees

Recent Submissions

 • High frequency trading via transformer deep neural networks 

  Dominguez Camara, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
  El Processament de Llenguatges Naturals es va revolucionar amb la introducció del “Transformer”, tal i com es pot veure amb l’impacte de Chat-GPT. D’altra banda, la Negociació d’Alta Freqüència és un tipus de negociació ...
 • Quantifying the sense of presence in virtual reality using physiological data 

  De Vidal i Flores, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  Les mesures fisiològiques de l'experiència de joc (PX) durant el joc han anat incrementant en popularitat en les comunitats de recerca sobre jocs. La sensació de presència, que es refereix a la impressió psicològica d'estar ...
 • Autonomous exploration of hierarchical scene graphs 

  Batlle Casellas, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Technische Universiteit Delft
  L'exploració robòtica autònoma és un camp de recerca actiu, on els mètodes de percepció robòtica hi abunden. Els mètodes basats en grafs, en particular, són una manera de representar l'entorn de forma eficient, i ofereixen ...
 • Accelerating zero knowledge proofs 

  Pujol Ventosa, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology / Massachusetts Institute of Technology
  Les proves de coneixement zero són una eina criptogràfica altament prometedora que permet demostrar que un predicat és correcte sense revelar informació addicional sobre aquest. Aquestes tipus de proves són útils en ...
 • Maximizing nash social welfare in online settings 

  Moreno Martínez, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Maryland
  En aquest treball considerem el problema online d’assignar un conjunt de T béns indivisibles a un conjunt de n agents, amb l’objectiu de maximitzar el Nash Social Welfare (NSW) equilibrant tant l’equitat como l’eficiència. ...
 • Data-driven identification of optimal substitutions in soccer 

  Hernanz i Ibáñez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Katholieke Universiteit te Leuven
  L'anàlisi basada en dades del futbol és un camp en auge, i els clubs dediquen cada vegada més recursos a obtenir un avantatge competitiu mitjançant tècniques basades en dades. Les substitucions són la principal eina de la ...
 • Bernstein–Sato theory for determinantal ideals in positive characteristic 

  López Sancha, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Utah
  Sigui R un anell de polinomis sobre un cos k. Una varietat algebraica sobre k és un conjunt de punts on s'anul·len alguns polinomis de R. Amb la finalitat d'estudiar aquestes varietats i les seves singularitats, una pràctica ...
 • Hardware support for fine-grained parallelism and simultaneous multithreading in RISC-V 

  Recort Bascuas, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  El processadors moderns han d’explotar tots els nivells de paral·lelisme disponibles per a aconseguir el màxim rendiment i ús dels recursos hardware. Aquest projecte es centra en les arquitectures multifil, que executen ...
 • Locality analysis and its hardware implications for graph pattern mining 

  Arduengo García, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  En aquest treball hem abordat l'acceleració d'aplicacions GPM des de la perspectiva oferta per l'arquitectura NDP. Hem desenvolupat una nova eina de simulació, basada en la integració de dos coneguts simuladors: ZSim (per ...
 • Optical 3D-printed devices and an optical quantum walk 

  De Miguel Comella, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  El camp de la fotònica està avançant a grans passes, amb la promesa de noves tecnologies que podrien ser implementades en dispositius que usem en el dia a dia. Perquè això sigui una realitat, es necessiten desenvolupar ...
 • Properties of triangular partitions and their generalizations 

  Galván Pérez-Ilzarbe, Alejandro Basilio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Dartmouth College
  Una partició entera es diu triangular si el seu diagrama de Ferrers es pot separar del seu complement amb una línia recta. Aquest treball es basa en alguns desenvolupaments recents sobre el tema per obtenir nous resultats ...
 • Connections between causal models and matrix completion via counterfactuals 

  Ribot Barrado, Alvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  Una de les principals aspiracions de la ciència és la de determinar l’efecte causat per una acció en un context donat. Aquest problema sovint es pot modelar com una tasca de compleció de matrius. En els últims anys, ...

View more