El Centre de Formació Interdisciplinària Superior és un centre d’excel·lència de la UPC la formació interdisciplinària del qual inclou una o més de les titulacions de grau que conforma l’oferta de la UPC.

Degrees

Recent Submissions

 • Computer vision techniques to improve micromobility safety 

  Fabregat Fabregat, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Centre d'Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC)
  L'ús de vehicles de micromobilitat, concretament de patinets elèctrics o bicicletes, ha experimentat un auge a les àrees metropolitanes. Aquests vehicles comparteixen el carril amb vianants, cotxes i altres usuaris. La ...
 • Study and development of quantum algorithms for solving and estimating parameters of partial differential equations 

  Sallés Rius, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-08-31)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Universiteit Leiden
  Les Equacions Diferencials en derivades Parcials (EDPs) descriuen una gran varietat de fenòmens físics. En moltes situacions, es pot tenir accés a observacions d’un determinat sistema físic i disposar d’alguna idea inicial ...
 • Planning experiments with meta-learned priors 

  Olivetti Auladell, Jan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Considerem una situació on experiments de costos molt diferents poden ser realitzats per obtenir diverses propietats d'una entitat i una recompensa és obtinguda per confirmar que la entitat satisfà una propiteat. En aquest ...
 • Deep learning and domain adaptation for autism spectrum disorder youth aggressive episode prediction 

  Antona i Pizà, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Northeastern University
  Els joves amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) sovint presenten un comportament impredictible i agressiu cap a altres persones o fins i tot cap a ells mateixos, aïllant-los de les activitats socials i educatives del ...
 • Dynamic frequency assignment for mobile users in multibeam satellite constellations 

  Casadesús Vila, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  Els nivells de flexibilitat i escalabilitat mai vistos de la propera generació de sistemes de comunicació per satèl·lit exigeixen nous algorismes de gestió de recursos que s'adaptin a contextos dinàmics. El futur entorn ...
 • Learn, don't forget: constructive methods for effective continual learning 

  Ganuza Izagirre, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   École polytechnique fédérale de Lausanne
  L'objectiu distintiu de la intel·ligència artificial és aconseguir agents amb capacitat per adaptar-se a fluxos continus d'informació. L'aprenentatge continu pretén donar resposta a aquest repte. No obstant això, els models ...
 • Validation of the JPL multipath fading model using measurements from the lunar reconnaissance orbiter 

  Mallén i Alberdi, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  NASA JPL ha dissenyat un nou model numèric determinístic de propagació per carac- teritzar el canal entre un transmissor a la Lluna i un receptor a la Terra. En concret, el transmissor pot ser un rover o una estació base ...
 • On the residually indistinguishable case of Ribet’s lemma 

  Hajjar Muñoz, Rafah (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Duke University
  El lema de Ribet descriu una forma de construir classes de cohomologia a partir de representacions de grups. La primera versió del lema va ser enunciada per Ken Ribet com part de la seva demostració del recíproc del teorema ...
 • The chern-simons topological quantum field theory and the so(8) large color R-matrix for quantum knot invariants 

  Cavallar Oriol, Alberto Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   California Institute of Technology
  A física teòrica, la Teoria Quàntica de Camps (TQC) és un marc teòric extremadament reeixit que combina la Relativitat Especial amb la Mecànica Quàntica, permetent el diseny de models físics de les partícules subatómiques ...
 • Designing experience replay algorithms for off-policy reinforcement learning by studying their sampling distributions 

  Borrell Tatché, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  Els algorismes off-policy d’aprenentatge per reforç fan ús dels mecanismes de repetició de la memòria per a aprendre de l’experiència viscuda prèviament per altres agents. Existeixen diversos algorismes per a obtenir mostres ...
 • Improving CAMBI, a Banding Artifact Detector 

  Fons Miret, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • The N-vortex problem on the projective plane 

  Simó Vilàs, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Toronto
  La dinàmica d'un fluid ideal en un espai 2-dimensional pot ser aproximat mitjançant la evolució de N vortexs singulars a mesura que fem tendir N cap a infinit. Al llarg d'aquest treball estudiem la dinàmica de vortexs ...

View more