Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic de l'acte inaugural del curs acadèmic 1991-1992 celebrat el dia 3 d'octubre de 1991 a l'Aula Magna de Torre Girona. L'acte va comptar amb l'assistència del Rector Gabriel Ferraté i rectors d'altres universitats catalanes, així com del conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep Laporte. En aquesta ocasió, la lliçó inaugural va ser realitzada pel president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, el Sr. Antoni negre.

Recent Submissions