Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic dels espais interiors, tallers, laboratoris i aularis de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT) adscrita a la UPC.

Recent Submissions

View more