Descripció de la col·lecció

Fotografies dels espais interiors, tallers i laboratoris de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions de La Salle, la qual es trobava adscrita a la UPC l'any 1976.

Recent Submissions