L'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions (EUETT) de La Salle s'integrà a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l'any 1976. L'adscripció va durar fins al 10 de maig de 1991, moment en que el Parlament de Catalunya reconeix la Universitat Ramon Llull, fet que implica que La Salle s'incorpori a la nova universitat com a institució fundadora i abandona, per tant, la seva afiliació amb la UPC.

Sub-communities within this community