Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic sobre la conferència de Eliyahu Goldratt, físic, filòsof i autor de "La Meta", un dels llibres de capçalera dels executius de tot el món, titulada "L'aplicació de la teoria de les limitacions" que es va celebrar el dia 16 d'octubre de 1989 a l'ETSECCPB.

Aquest corrent de pensament, que apliquen empreses com General Motors o Ford, serveix per analitzar qualsevol vessant de l'activitat humana. Eliyahu, però, proporciona un nou punt de vista sobre la gestió de les organitzacions, considerant-les com un sistema i no com una suma de les parts.

Segons la seva teoria, a qualsevol cadena de funcionament actua una anella limitadora i per trobar-la, cal considerar les causes i els efectes. L'autor destaca, sobretot, l'impacte de les noves tecnologies, la resistència al canvi i el conflicte en les organitzacions, en un ambient provocador, per la gestió de les empreses.

Recent Submissions