Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) celebrat el dia 28 de febrer de 2002. L'equip d'arquitectes que han dut a terme el projecte són: A. Casals, A. Falcones, J.L.González Moreno-Navarro, A. Paco i J. Sanmartí.

A l'acte van assistir el Rector Jaume Pagès, el Sr. Antoni Giró, director general d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. Jaume Sanmartí, director de l'ETSAB.

Recent Submissions