El Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (DCMEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) realitza recerca i docència en l'àrea de la ciència i tecnologia de materials i les seves aplicacions.

El DCMEM compta amb uns 80 professors i investigadors i el suport tècnic i administratiu d'unes 10 persones. A més a més compta amb una notable participació d'estudiants de doctorat, Màster i Grau en les tasques de recerca que complementen la seva formació, a través de la realització de Tesis Doctorals, Treballs Final de Màster i de Grau. Amb tot, l'activitat del departament s'organitza en dos àmbits, el de Ciència de Materials i el d'Enginyeria Tèxtil.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more