Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió de la professora Rita Puig Vidal com a directora de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada (EUETII). L'acte de nomenament es va celebrar el dia 26 de juliol de 2004.

Recent Submissions