Recent Submissions

  • MEET-UP: Suport als estudiants amb TEA en estadis inicials a la UPC 

    Gracia, Mireia; López Álvarez, David; Montero Mercadé, Lídia; Mampel, Sergi; Radó, Natalia; Vilalta, Montserrat (2019-01-22)
    External research report
    Open Access
    L’objectiu és posar en marxa un pilot anomenat Meet-Up per acollir a partir del Juliol del 2017 a nous estudiants de la UPC afectats de TEA, mitjançant una sessió d’acollida inicial, amb explicació de la plataforma Moodle ...

View more