Descripció de la col·lecció

Recepció i visita del president de l'empresa Gestió d'Infraestructures (GISA) al Laboratori de Camins del Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), amb motiu del conveni de col·laboració entre la UPC i l'empresa anomenat "Desenvolupament de nous procediments de dimensionament dels ferms de carreteres". L'acte de recepció es va dur a terme el dia 11 de gener de 2000.

GISA fou una empresa pública catalana dedicada a projectar, construir, conservar, explotar i promoure infraestructures i edificacions per encàrrec de la Generalitat de Catalunya. L'empresa va ser creada l'any 1990 amb la finalitat inicial d'enllestir les infraestructures relacionades amb els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, però va desaparèixer el 2012 quan el Govern fusionà les tres empreses catalanes d'infraestructures (la mateixa GISA, Regs de Catalunya i Reg Sistema Segarra-Garrigues) en una nova empresa anomenada Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.