Descripció de la col·lecció

Fotografia de la presa de possessió del professor Rafael Pindado Rico com a director de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa, acte celebrat el dia 16 d'abril de 1998. El professor Rafael Pindado va exercir aquest càrrec durant sis anys, concretament fins a 2004, moment en que el professor Juan A. Gallardo el substituí.

Recent Submissions