Descripció de la col·lecció

Fotografies de la presa de possessió del Sr. Joaquim Molins i Amat com a president del Consell Social de la UPC, càrrec que va ocupar des de l'any 2002 fins a 2004. L'acte de nomenament es va celebrar el dia 25 de novembre de 2002.

Recent Submissions

View more