El Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya és l'òrgan de participació de la societat a la UPC i té la funció d'assumir, integrar i relacionar l'activitat de la Universitat amb el sector públic, la societat civil i el teixit productiu. A través del Consell Social, la UPC és partícip de les necessitats i aspiracions socials, mentre que la societat col·labora amb la UPC en la definició dels criteris i de les prioritats de la seva planificació estratègica, per tal que les tasques de formació i de recerca sintonitzin amb les demandes i necessitats socials i econòmiques.

Així doncs, el Consell Social té encomanades funcions importants en matèria econòmica com ara l’aprovació del pressupost de la Universitat i ha de vetllar per la qualitat i millora dels serveis, l’eficàcia de la gestió i el finançament de la Universitat. D'aquesta manera, d'acord amb les funcions que té encomanades, el Consell Social també organitza diversos premis i altres activitats i impulsa diverses iniciatives.

Amb tot, el Consell Social està format per quinze consellers o conselleres: nou persones representatives de la societat catalana i sis membres del Consell de Govern de la Universitat.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more