Descripció de col·lecció

Fotografies de la presa de possessió de la professora Núria Lupón Bas com a directora de l'Escola Universitària d’Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT), denominació que va rebre la Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) fins a l'agost del 2011. La professora Núria Lupón va ocupar el càrrec de directora de l'EUOOT des de l'any 2002 fins a 2008.

El reportatge inclou l'acte del seu nomenament del dia 16 d'abril de 2002 i del seu renomenament que es va celebrar el dia 25 d'abril del 2005.

Recent Submissions