El Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (DETP) de la UPC va estar vigent fins al desembre de 2016, moment en què es va separar en dues seccions departamentals (enginyeria tèxtil, per un costat, i enginyeria paperera, per l'altre) que, a l'hora, es van annexar a diferents departaments. La causa d'aquesta dissolució es va dur a terme en el marc de reestructuració interdepartamental impulsada pel Consell de Govern de la UPC a finals del 2014, amb el suport del Claustre Universitari.

D'aquesta manera, l'àmbit d'enginyeria tèxtil es va unir amb el Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (DCMEM) mentre que l'àmbit d'enginyeria paperera es va fusionar amb el Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria (DEGE).

Sub-communities within this community

Recent Submissions