Descripció de la col·lecció

Fotografies de la presa de possessió del professor Juan Antonio Fernández Rubio com a director de l' Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), acte celebrat el dia 28 de maig de 2003.

Recent Submissions