Descripció de la col·lecció

Fotografia de la presa de possessió del Sr. Joan Puigdomènech Franquesa com a nou director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), celebrada el dia 3 de juny del 2005.

Recent Submissions