Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Sebastià Xambó Descamps com a degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME). La seva candidatura va sortir guanyador de les eleccions celebrades a la Facultat el dia 9 d'abril del 2003 i es va fer efectiva el dia 24 del mateix mes. Així doncs, Sebastià Xambó fou el degà de la FME durant 6 anys: des de 2003 fins a 2009.

Recent Submissions