Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Antonio Aguado de Cea com a nou director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), càrrec que va ocupar des de 1997 fins a 2001.

Recent Submissions