Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Ferran Puerta Sales com a director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), celebrada el dia 11 de juny de 2003. Inclou també el renomenament del Sr. Puertas com a director de l'ETSEIB realitzat el dia 16 de juny de 2005.

El reportatge inclou fotografies del:
  • Nomenament del 2003
  • Nomenament del 2005

Recent Submissions