Show simple item record

dc.contributorTorrent Burgués, Marcel
dc.contributor.authorCrusells Garriga, Josep Maria
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Elèctrica
dc.coverage.spatialeast=2.055988311767578; north=41.372018228824686; name=Creu d'En Muntaner - Francesc Macià, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, Espanya
dc.date.accessioned2019-01-16T13:46:06Z
dc.date.issued2018-06-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/126965
dc.description.abstract[CATALÀ] L’objectiu d’aquest projecte és el d’avaluar els consums energètics actuals d’un centre d’atenció primària i promoure l’eficiència energètica proposant i avaluant possibles millores al respecte. Aquestes millores no han de suposar una reducció en la qualitat, productivitat o habitabilitat de l’edifici, tot al contrari. El coneixement dels consums energètics en les instal·lacions de l’edifici, així com la identificació dels factors que influeixen de forma directa, permeten identificar les possibilitats d’estalvi existents, a més d’analitzar la viabilitat tecno-econòmica per a la seva implantació. Qualsevol acció que permeti reduir el consum d’energia de l’edifici, per tal de millorar-ne el confort, reduir la demanda d’energia i les emissions de CO2 pot permetre, a més, reduir la despesa econòmica. La metodologia de treball emprada es divideix en fases; Fase informació: Recollida de dades obtingudes pel client. Fase treball de camp: Visita in situ verificant i contrastant les dades rebudes pel client. Anàlisis de les dades per obtenir les millores i amb uns resultats eficients. Fase simulació: Contrastar dades amb fulls de càlcul (excel), Plànols (Autocad), Certificació energètica (C3X) i programes dels diferents fabricants: en la il·luminació (Dialux-Evo) i clima (Dessing-Mitsubishi). Fase informes: Detallar les propostes energètiques i econòmiques. Fase pla d’acció: Accions necessàries per a dur a terme les millores proposades i un bon ús de les instal·lacions. El consum energètic eficient és essencial considerant que en l’actualitat l’energia representa un recurs molt necessari en qualsevol àmbit o sector i, com que minimitzar el seu consum redueix l’efecte negatiu sobre el medi ambient, es considera una actuació de vital importància. Factors com el preu de l’energia, la reducció d’emissions de gasos contaminants, el compliment de normatives i el compromís en la utilització d’energies renovables fan que l’eficiència energètica sigui un objectiu clau. Tots aquests factors han estat decisius per dur a terme aquesta auditoria energètica i que, a més de complir amb un objectiu acadèmic, es pugui desenvolupar en l’àmbit professional. Per tant es contacta amb l’Institut Català de la Salut (amb el que mantinc una certa relació) per realitzar l’auditoria d’un dels seus centres i donar una continuïtat professional a aquest projecte. La present auditoria està compresa per una recollida de dades, una simulació energètica de l’edifici, un estudi lumínic i fotomètric, un estudi factura elèctrica, un certificat energètic, una proposta de millores i valoració, un estudi de viabilitat econòmica i un informe.
dc.description.abstract[ANGLÈS] The objective of this project is to evaluate the current energy consumption of a primary care center and promote energy efficiency, proposing and evaluating possible improvements in this regard. These improvements should not imply a reduction in the quality, productivity or habitability of the building, just the opposite. The knowledge of the energy consumptions in the building's facilities, as well as the identification of the factors that directly influence, allow to identify the possibilities of existing savings, besides analysing the techno-economic viability for its implementation. Any action that allows reducing the energy consumption of the building, in order to improve comfort, reduce energy demand and CO2 emissions can also reduce economic costs. The work methodology used is divided into phases; Information phase: Collection of data obtained by the client. Phase fieldwork: On-site visit verifying and contrasting the data received by the client. Analysis of the data to obtain the improvements and with efficient results. Simulation phase: Compare data with spreadsheets (excel), Plans (Autocad), Energy certification (C3X) and programs from different manufacturers: in lighting (Dialux-Evo) and climate (Dessing-Mitsubishi). Phase reports: Detail the energy and economic proposals. Phase plan of action: Actions necessary to carry out the proposed improvements and good use of the facilities. Efficient energy consumption is essential considering that currently energy represents a very necessary resource in any area or sector and, by minimizing its consumption reduces the negative effect on the environment, it is considered a vitally important action. Factors such as the price of energy, the reduction of emissions of polluting gases, compliance with regulations and the commitment to the use of renewable energies make energy efficiency a key objective. All these factors have been decisive to carry out this energy audit and, in addition to meeting an academic objective, can be developed in the professional field. Therefore, the Catalan Health Institute is contacted (with which I maintain a certain relationship) to carry out the audit of one of its centers and to give a professional continuity to this project. The present audit is comprised of a data collection, an energy simulation of the building, a light and photometric study, an electric bill study, an energy certificate, a proposal for improvements and valuation, an economic viability study and a report.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Energies::Eficiència energètica
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Energies::Gestió de l'energia::Estalvi energètic
dc.subject.lcshEnvironmental auditing
dc.subject.lcshEnergy conservation
dc.subject.otherFase
dc.subject.otherMillores
dc.subject.otherDades
dc.subject.otherEficiència energètica
dc.subject.otherProposta
dc.subject.otherReducció
dc.subject.otherEstalvi
dc.subject.otherPhase
dc.subject.otherImprovements
dc.subject.otherData
dc.subject.otherEnergy
dc.subject.otherEfficiency
dc.subject.otherProposed
dc.subject.otherReduction
dc.subject.otherSavings
dc.titleAuditoria energètica d'un Centre d'Atenció Primària: CAP Verdaguer
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacAuditoria ambiental
dc.subject.lemacEdificis sanitaris -- Estalvi d'energia
dc.subject.lemacAuditoria energètica
dc.subject.lemacInstal·lacions elèctriques -- Centres d'atenció primària
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder