Descripció de la col·lecció

Fotografies del nomenament del Sr. Jaume Sanmartí i Verdaguer com a nou director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB). L'acte de la presa de possessió es va celebrar el dia 4 de desembre de 2001 i va comptar amb la presència del Rector Pagès, membres del Consell de Direcció així com de l'anterior director de l'ETSAB, Eduard Bru. El mandat del Sr. Jaume Sanmartí es va estendre fins al 2008, moment en què Ferran Sagarra el substitueix.

Així doncs, el reportatge incorpora fotografies del:
  • Nomenament del 2001
  • Nomenament del 2005

Recent Submissions