Descripció de la col·lecció

Fotografia de la presa de possessió del professor Amadeu Delshams Valdes com a director del Departament de Matemàtica Aplicada I (DMAI), acte celebrat el dia 31 de maig del 2005.

Recent Submissions