Descripció de la col·lecció

Fotografia de la presa de possessió de la professora Mercè Ginjaume Egido com a nova directora de l'Institut de Tècniques Energètiques (INTE). L'acte de nomenament es va celebrar el dia 31 de maig del 2006.

Recent Submissions