L'Institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la Universitat Politècnica de Catalunya fou creat el 1971 amb les funcions principals d'exercir la recerca i la transferència de tecnologia.

Aquestes dues tasques s'organitzen en quatre programes que comprenen diferents àrees d'especialització: en radiacions ionitzants, en catàlisi i desenvolupament de materials per a aplicacions energètiques i mediambientals, en física amb neutrons i en acceleradors de partícules. Per tal d'exercir les seves funcions, l'INTE disposa de laboratoris de recerca acreditats per l’ENAC que donen serveis de calibratge de detectors i anàlisi radioquímica de mostres ambientals.

Amb tot, l'INTE posa la seva infraestructura i l'expertesa del personal a disposició de les tasques docents universitàries de postgrau i ofereix la possibilitat de realitzar tesis doctorals, projectes final de màster i treballs final de grau.

Sub-communities within this community