Descripció de la col·lecció

Fotografia de la presa de possessió del professor Ricard Rodríguez-Martos Dauer com a nou director del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (DCEN), en substitució del professor Joan Olivella Puig. L'acte de nomenament es va celebrar el dia 21 de juliol de 2005 i el seu mandat es va estendre fins a l'any 2011.

Així doncs, el Professor Titular d'Universitat Ricard Rodríguez-Martos és Doctor en Marina Civil i Capità de la Marina Mercant. A més a més, és Llicenciat en Dret i en Ciències de l'Església.

Recent Submissions