El Departament d'Enginyeria Elèctrica (DEE) reuneix tots els professors de l'àrea de coneixement Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Les àrees de treball del Departament poden englobar-se en dos conceptes bàsics:

  • Instal·lacions i sistemes elèctrics de potència que engloben temes com la generació, el transport i la distribució de l’energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques, els edificis intel·ligents (industrials i comercials) i la domòtica, etc.
  • Màquines i accionaments elèctrics que s’ocupa de les màquines elèctriques i els seus convertidors estàtics d’alimentació, control i protecció que permeten aconseguir accionaments elèctrics eficients i amb elevades prestacions mecàniques. També s’ocupa de l’automatització de màquines i línies de producció industrial.
El Departament imparteix cursos, fa projectes de disseny, assessoraments i dictàmens en tots els àmbits esmentats.

Sub-communities within this community