Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Rafael Pindado Rico com a nou director de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), acte celebrat el dia 2 de juny de 2004. El Sr. Rafael Pindado va ostentar el càrrec fins l'any 2006.

Recent Submissions