L'Institut de Ciències de l’Educació (ICE) és una unitat bàsica de la UPC que contribueix a la millora de la qualitat docent mitjançant, entre altres, la promoció de la millora i la innovació de l’activitat docent i la formació de caràcter docent del professorat.

Així doncs, la missió de l'ICE és esdevenir una unitat de referència en l'educació universitària i l'educació secundària en els àmbits de l'enginyeria, les ciències i l'arquitectura, que contribueixi al desenvolupament professional del PDI en tots els àmbits de l'activitat acadèmica.

Amb tot, els objectius de l'ICE són:

  • Aconseguir la consolidació de l'ICE com un ens pròxim i útil per a la millora de l'activitat acadèmica.
  • Donar un suport i un assessorament efectius per a l'assegurament de la qualitat en les qüestions vinculades al disseny de les titulacions, el desenvolupament de la formació i la tasca docent del professorat.
  • Incidir en la millora de la docència aprofitant i incrementant les potencialitats que ens ofereixen els recursos tecnològics.
  • Ser el centre de referència per al professorat de la UPC i de secundària per a la innovació i la recerca educatives en l'àmbit de la tecnologia i les ciències.
  • Aconseguir un model d'organització i funcionament que permeti assolir els objectius del Pla d'actuacions i del Pla estratègic de l'ICE amb garanties de qualitat.

Enviaments recents