El Departament d'Òptica i Optometria (DOO) imparteix docència en les diplomatures d'Òptica i Optometria (EUOOT). Completen l'activitat docent el programa de doctorat d'Òptica Aplicada i els diferents cursos d'especialització estretament vinculats a les línies d'investigació.

La investigació que es realitza inclou tant projectes d'investigació bàsica com transferència de tecnologia cap a l'entorn industrial. Destaca la realització dels següents projectes:

  • Assessorament fotomètric per el desenvolupament de software de diseny de reflectors per vehícles.
  • Estudis de determinació de contaminació fúngica, contaminació bacteriana i dipòsits químics en lents de contacte.
  • Atenció visual a persones procedents de diferents institucions socials.
  • "Reconeixement integral de la forma, el color i la textura d'objectes i estructures mitjançant el processament òptic i digital d'imatges.
  • Desenvolupament de nous sistemes per la seva aplicació en el control de la qualitat en òptica oftàlmica.
  • Estudi i desenvolupament de sensors òptics per a la perfilometria de superfícies de precisió nanomètrica.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more