El Departament de Teoria de Senyal i Communicacions (TSC) de la UPC es va crear el 1986 en el marc de la Ley de Reforma Universitaria com a conseqüència de la integració de departaments anteriors més petits.

En aquell temps el departament estava ubicat al Campus Nord, al voltant de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona. En els anys recents la posta en marxa de noves titulacions d'enginyeria de telecomunicació a la UPC ha ocasionat l’expansió del departament a altres campus i la contractació de personal adicional. Per aquests motius el departament és actualment un dels més grans de la UPC.

La missió del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions és la recerca i l’ensenyament en les tecnologies de la informació i les comunicacions en benefici de la societat. En aquest àmbit el departament contribueix a la missió de la UPC mitjançant:

  • La formació de grau, postgrau i doctorat del màxim nivell adreçada als estudiants universitaris i professionals.
  • La recerca científica i tècnica capdavantera amb l’objectiu d’avançar en el coneixement, l’activitat productiva i la qualitat de vida, contribuint al desenvolupament sostenible d’una societat més justa i respectuosa amb el medi ambient.
  • L’impuls de projectes de recerca, transferència tecnològica i formació, en un context de cooperació amb altres universitats, centres de recerca i empreses, esdevenint un referent internacionalment reconegut en el nostre àmbit.
  • L’oferiment als nostres membres d’un entorn de treball favorable, tant a nivell tècnic com humà, pel seu enriquiment i desenvolupament personal recolzat en els valors, l’ètica, l’esperit crític, i el treball en equip.
La cobertura àmplia d'especialitats i tecnologies en informació i comunicacions ha permès al departament abordar ambiciosos projectes de recerca i la proposta de programes propis de postgrau i doctorat amb una intensa col·laboració internacional. En els darrers anys l’activitat i maduresa del departament ha permès la proposta i creació de dos centres de recerca governamentals (CTTC, ICFO) que han estat participats i dirigits per professors del departament.

Sub-communities within this community

Recent Submissions