Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Enric Fossas Colet com a nou director de l'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC). L'acte es va celebrar el 8 de juliol de 2003 a l'ETSEIB.

El Professor titulat Enric Fossas és Doctor en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona i es va incorporar a la UPC l'any 1986, on va impartir assignatures de matemàtiques en titulacions d'enginyeria i d'automàtica als estudis d'enginyeria industrial, en màsters i en programes de doctorat. A més a més, des de 2008, és catedràtic a l'àrea d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica, del Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial.

Tanmateix, des del 1994, lidera el grup de recerca Control Avançat de Sistemes d'Energia (ACES), des d'on ha desenvolupat la recerca en sistemes d'estructura variable, concretament en control de sistemes commutats amb aplicacions a l'electrònica de potència.

Amb tot, fou director del Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica (1993-1999), Rector de la UPC (2013-2017) i president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) l'any 2015.

Recent Submissions