El Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (DTA) es va constituir el juliol del 2015, a partir de la unió del Departament de Construccions Arquitectòniques I (DCAI) i del Departament d’Estructures a l’Arquitectura (DEA), en el marc de la reestructuració interdepartamental aprovada al Claustre Universitari del 16 de desembre de 2014. A més a més, a partir del 16 de febrer del 2017, el Consell de Govern va aprovar la modificació d'aquest departament per tal d'incorporar també el personal del Departament de Construccions Arquitectòniques II (DCAII).

La seva creació va respondre a l’especificitat del caràcter tecnològic de l’arquitectura i a la necessitat de comptar amb professorat vinculat amb les tecnologies de la construcció que s’apliquen habitualment a l’arquitectura. Amb això, es pretén reforçar els àmbits de l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació.