Descripció de la col·lecció

Fotografies de la presa de possessió del Professor Joan Pau Sierra Pedrico com a nou director de l'antic Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (DEHMA), el qual es convertí, a partir de 2015, en una secció del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA).

Recent Submissions