Descripció de la col·lecció

Fotografies de la presa de possessió del Professor Manuel Herce Vallejo com a nou director de l'antic Departament d'Infraestructures del Transport i Territori. L'acte de nomenament es va celebrar el dia 08 de novembre del 2001. Actualment, aquest antic departament és una secció del DECA.

Recent Submissions