Descripció de la col·lecció

Fotografies de la presa de possessió del Professor Joan Solà-Morales Rubió com a nou director del Departament de Matemàtica Aplicada I (DMAI), denominació d'un dels departaments que posteriorment formaran el Departament de Matemàtiques (DMA). El nomenament es va celebrar el dia 16 de maig de 2002.

Recent Submissions