El 8 d'octubre de 2015 es va constituir el Departament de Física (DFIS)de la Universitat Politècnica de Catalunya, fruit de la fusió dels anteriors Departament de Física Aplicada (DFA) i Departament de Física i Enginyeria Nuclear (DFEN) i els professors de l'àmbit de l'enginyeria aeroespacial dels campus de Castelldefels i Terrassa.

El DFIS aplega doncs personal docent i investigador de tres àrees específiques: Física, Enginyeria Nuclear i Enginyeria Aeroespacial.

Sub-communities within this community