L'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) és un centre de la Universitat Politècnica de Catalunya que adreça les seves activitats a fomentar la investigació i la cooperació industrial en tots aquells aspectes relacionats amb el sector tèxtil i afins.

Contempla dues àrees complementàries que abasten des del procés i desenvolupament de productes i tecnologia, fins a l'establiment dels mecanismes més adequats per a obrir vies de transferència de tecnologia i de cooperació amb la indústria, tot això per mitjà de projectes de R+D. Un altre objectiu de l'Institut és la formació de tècnics i investigadors.

A més a més, l’INTEXTER és membre de INNOTEX Center, un centre referent en R+D per a la indústria global, des de l'expertesa i trajectòria de col·laboració empresa-universitat en els àmbits tèxtil, toxicològic i del medi ambient.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more