Descripció de la col·lecció

Fotografies de la presa de possessió del professor Francesc Robusté Antón com a director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), càrrec que va ocupar entre els anys 2004 i 2007. L'acte de nomenament es va dur a terme el dia 25 de març de 2004.

Recent Submissions