Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de les vistes aèries de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) en diferents anys, que es van realitzar per fer promoció dels nous espais de la UPC. Així doncs, es poden observar les diferents fases de construcció de l'EPSEVG i l'evolució del terreny urbanitzat.

Recent Submissions

View more