Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de les vistes aèries del Campus Diagonal-Besòs en diferents anys, que es van realitzar per fer promoció dels nous espais de la UPC. Així doncs, es poden observar les diferents fases de construcció del Campus Diagonal-Besòs i l'evolució del terreny urbanitzat.

Recent Submissions

View more